Home Blog Novinky ze světa vytápění Obnovitelné zdroje energie: stručně a přehledně
Ostatní vytápění

Obnovitelné zdroje energie: stručně a přehledně

2.7.2022 5 min

Podíl elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů v ČR neustále stoupá. Ještě v roce 2005 byl podíl obnovitelných zdrojů 4,4 %, přičemž už v roce 2014 činil objem obnovitelných zdrojů již 13 % a v roce 2020 dokonce 17,5 %. Pojďte se s námi podívat na aktuální možnosti obnovitelných zdrojů, ať už z pohledu naší země či jednotlivých domácností.

 • Dělení obnovitelných zdrojů
 • Obnovitelné zdroje v České republice
 • České domácnosti

Základní dělení obnovitelných zdrojů

Mezi obnovitelné zdroje energie počítáme hlavně sluneční, větrnou, vodní energii a také biomasu. Podrobnější vymezení nabízí novela zákona č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde se jako obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie uvádí:

 • energie větru,
 • energie slunečního záření (termální a fotovoltaická),
 • geotermální energie,
 • energie okolního prostředí,
 • energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů,
 • energie vody,
 • energie biomasy a paliv z ní vyráběných,
 • energie skládkového plynu,
 • energie kalového plynu z čistíren odpadních vod,
 • energie bioplynu.

Obnovitelné zdroje energie, solární panely

Česká republika a obnovitelné zdroje

Pokud jde o dlouhodobé trendy v této oblasti u nás, pak většina „zelené elektřiny" ještě před nedávnem vznikala ve vodních elektrárnách – a její podíl na celkové produkci byl relativně zanedbatelný. Nyní se nejvíce využívá především bioplyn včetně skládkového a kalového plynu, dále fotovoltaické systémy a biomasa. Až potom nalezneme v produkci energie vodu. Násobně méně energie vytvářejí větrné elektrárny a kapalná biopaliva.

Obnovitelné zdroje energie v českých domácnostech

Zájem o obnovitelné zdroje energie v českých domácnostech výrazně stoupl po roce 2020. Jednak k tomu přispěla i karanténami ovlivněná „covidová doba", a  nadále tomu přispívá i nejistota ohledně tradičních zdrojů elektřiny i tepla včetně rizika zdražování. Být alespoň částečně soběstačný je jednou z cest, jak snížit náklady na chod domácnosti. Český stát tomu viditelně pomáhá možností zapojit se do takzvané kotlíkové dotace či eventuálně do programu Nová zelená úsporám 2022

Z dlouhodobého hlediska je podle Komory obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) největší zájem o tepelná čerpadla, kterých jenom loni Češi nainstalovali více než 20 tisíc. Určitou renesanci po delší době stagnace zažívá střešní fotovoltaika, takže jestli jste si všimli přibývajících solárních panelů na střechách domů, nejedná se o náhodu, ale trend. Standardní zájem si udržují krby a kamna, přičemž nově si čím dál více lidí nechává instalovat akumulační systémy pro šetrný a levný provoz.

V čem jsou ekologicky šetrná tepelná čerpadla?

 1. Nízké provozní náklady – až 75 % tepelné energie čerpá z okolního prostředí a jen 25 % z elektrické sítě, tím pádem domácnosti mohou ušetřit až dvě třetiny provozních nákladů
 2. Levnější sazba elektrické energie – s tepelným čerpadlem vzniká nárok na levnější sazbu elektrické energie (20 hodin denně noční proud), čímž komplexně ušetříte na provozu všech spotřebičů
 3. Čistota a bezpracnost – tento tepelný zdroj vás k topení nepotřebuje, žádné štípání dříví ani nošení uhlí, prostě jen regulujete teplotu
 4. Ekologičnost – z čerpadla neunikají žádné zplodiny jako z kotlů na tuhá paliva


V případě potřeby konzultace ohledně obnovitelných tepelných zdrojů či přímo tepelných čerpadel jsme vám kdykoli a rádi k dispozici.

Další články

Nepropásněte svoji kotlíkovou dotaci – víme jak ji získat v roce 2022, a pomůžeme vám s ní Dotace

Již od letošního září začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, jež nesplňují parametry alespoň 3. emisní třídy. Pokud jste domácnost s nízkými příjmy, případně vás problematika zajímá, pojďte se s námi podívat na možnosti a podmínky kotlíkové dotace.

30.6.2022 5 min
Příspěvek státu na kotel? To je Nová zelená úsporám 2022 Dotace

Dobře víte, že v září 2022 začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo? Pokud váš kotel nesplňuje potřebné parametry, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Přitom však obdobnou částku můžete získat ve formě dotace od státu. Pojďte se s námi podívat na možnosti a podmínky ojedinělé dotace Nová zelená úsporám.

1.7.2022 5 min
Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo

Tak velký a energeticky náročný projekt, jako je tepelné čerpadlo, není možné efektivně realizovat bez použití výhodné dvoutarifní sazby D57d. Značka ideál je, podaří-li se čerpadlo zafinancovat z kotlíkové dotace, či dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze získat výraznou úsporu pro celou inovaci řešení vašeho vytápění. Pojďte se s námi podívat na tarif i na to, zda ještě existuje noční proud.

7.7.2022 5 min