Home Blog Novinky ze světa vytápění Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo

Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo

7.7.2022 5 min

Tak velký a energeticky náročný projekt, jako je tepelné čerpadlo, není možné efektivně realizovat bez použití výhodné dvoutarifní sazby D57d. Značka ideál je, podaří-li se čerpadlo zafinancovat z kotlíkové dotace, či dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze získat výraznou úsporu pro celou inovaci řešení vašeho vytápění. Pojďte se s námi podívat na tarif i na to, zda ještě existuje noční proud.

Dvoutarifní sazba D57d a její specifikace

Distribuční sazbu D57d je možné sjednávat od 1. dubna 2016. Mohou ji čerpat domácnosti využívající hybridní vytápění na elektřinu, tepelné čerpadlo či přímotopy. Přímými předchůdci této sazby jsou D35d, D45d a D56d. Sazba D57d je dvoutarifní, přičemž nízký tarif je k dispozici minimálně 20 hodin denně.

Veškerá spotřebovaná elektřina ve zbylém čase (obvykle 4 hodiny) se účtuje za vyšší cenu. O rozdělení času na vyšší a nižší tarif rozhoduje distributor. V nízkém tarifu je elektřina levnější, a je proto výhodné v jeho čase zapínat energeticky náročnější spotřebiče. Časově mohou být tarify rozděleny různě pro rozdílné spotřebitele, přičemž ale platí, že vysoký tarif smí při dvoutarifní sazbě souvisle trvat maximálně jednu hodinu.

Eventuální změnu sazby na D57d řeší provozovatel distribuční soustavy po předložení vaší žádosti a jejímu vyhovění. Poté je potřeba, aby technik provedl úpravu na vašem elektroměru a aby připojil hromadné dálkové ovládání, jímž váš distributor řídí provoz přímotopných spotřebičů.

Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo, D57d

Ceny tří největších hráčů na elektrickém trhu

Pro zajímavost se podívejme na letošní (porovnání z ledna 2022) ceny tří největších distributorů v tarifech D57d, tak jak je vypočítal web elektrina.cz ve svém článku Elektřina pro rok 2022: Zjistěte zdražení v různých sazbách, který bere v potaz pro svůj orientační výpočet roční spotřebu 1 MWh ve vysokém tarifu a 6 MWh v nízkém tarifu. Jak je vidět v níže uvedené tabulce převzaté ze zmíněného článku, průměrná cena za kWh kolísá přibližně mezi 5 až 6 Kč.

Cena za KWh ČEZ, E.ON, PRE

Funguje ještě noční proud?

Noční proud pro levnější odběr elektřiny už je dávno minulostí a za proud odebraný mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní neplatíme méně. Místo nočního proudu máme dnes tzv. nízký tarif, jehož časy se liší nejen podle využití elektřiny v domácnosti, ale též dle dané distribuční oblasti. Ale i tak mohou dva sousedé ze stejné distribuční oblasti trochu jiné časy spínat nízký a vysoký tarif tak, aby nedocházelo k přetížení sítě.

Časy nízkého tarifu najdete na webu distributora podle lokality odběrného místa. K tomu bude potřeba kód na HDO přijímači. U starších zařízení bývá v rozvodné skříni vedle elektroměru, u novějších je HDO součástí elektroměru. Kód bývá šestimístní a je z kombinace čísel a písmen A, B a P, může jít ale i o trojčíslí (často v jižních Čechách).

Pokud si nejste jisti, zda a jak dosáhnete na tarif D57d, stavte se

Ztrácíte se v kalkulacích a nejde vám spočítat, zda se vám vyplatí investice do tepelného čerpadla a zda případně budete moci počítat s tarifem D57d? Není nic jednoduššího, než se za námi zastavit, případně nás zkontaktovat. Rádi to s vámi probereme a pomůžeme najít optimální řešení.

Další články

Jaká je reálná roční spotřeba tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Pokud jde pouze o spotřebu elektřiny, musíme mít na paměti, že celkový tepelný výstup čerpadla vytváří ⅓ elektrické energie a ⅔ energie odebírané z okolního prostředí. Celkové vyrobené teplo se dále může používat k vytápění domácnosti od podlahového vytápění až třeba k radiátorům, lze též samozřejmě ohřívat vodu a v létě pohodlně klimatizovat. Pojďte se s námi podívat na spotřebu tepelného čerpadla v rámci ročního cyklu.

6.7.2022 5 min
Co udělat pro nejlepší zapojení akumulační nádrže Tepelné čerpadlo

Akumulační nádrž vám pomůže zefektivnit hospodaření s teplem. Ukládá získané teplo na později bez nutnosti provozu hlavního tepelného zdroje. Hodí se na vytápění domácností i firem. Její zapojování doporučujeme provádět specialisty, nicméně se vám pokusíme nabídnout pár rad, pokud byste si chtěli s akumulační nádrží poradit sami.

3.7.2022 5 min
Jak minimalizovat hluk tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je nesmírně užitečný pomocník. V určitých případech však může (obzvláště v řadové zástavbě) způsobit nevoli sousedů – především pokud je jeho hlučnost větší, než velí dobré mravy či akustické normy. V našem textu vás uvedeme do světa hlučnosti čerpadel a nabídneme pár tipů na prevenci či přímo řešení této problematiky.

4.7.2022 5 min
Zvýšení životnosti tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Cena tepelného čerpadla představuje nemalou položku v rozpočtu každé stavby či rekonstrukce. Proto je vhodné se ptát i po životnosti čerpadla. Životnost čerpadla, jak si ukážeme v tomto článku, je však možné vhodným zacházením a respektováním určitých zásad prodloužit. Pojďme se na to spolu podívat.

5.7.2022 5 min
Reálný příklad účinnosti tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla mají na rozdíl od ostatních typů vytápění (elektrokotle, kotle na tuhá paliva či plynové kotle) jednu přímo obří výhodu. Jejich motory, nebo chcete-li kompresory, nevyrábí samy veškeré teplo. Většina vyrobeného tepla je odebrána z okolního vzduchu, země, případně vody. Z toho vychází několikanásobně větší účinnost čerpadel oproti výše zmíněným kotlům – tato účinnosti může dosáhnout až 187 %. Podívejte se s námi na reálný příklad účinnosti čerpadla.

8.7.2022 5 min