Home Blog Novinky ze světa vytápění Jak minimalizovat hluk tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo

Jak minimalizovat hluk tepelného čerpadla

4.7.2022 5 min

Tepelné čerpadlo je nesmírně užitečný pomocník. V určitých případech však může (obzvláště v řadové zástavbě) způsobit nevoli sousedů – především pokud je jeho hlučnost větší, než velí dobré mravy či akustické normy. V našem textu vás uvedeme do světa hlučnosti čerpadel a nabídneme pár tipů na prevenci či přímo řešení této problematiky.

Kde se bere hlučnost tepelného čerpadla

Ventilátor čerpadla přirozeně nasává do sebe velký objem vzduchu. Do okolí čerpadla se dostanou nejen zvuky vrtule, ale i vibrací doprovázejících chod kompresoru, pokud se nemyslelo na jejich odhlučnění. Dnešní kvalitní ventilátory jsou zvukově optimalizované a nabízí možnost inteligentního řízení otáček, který umí odbourávat velmi hluboké, a proto i nepříjemné tóny.

Míru hluku ovlivňuje samozřejmě i to, jak se šíří zvuk v prostoru vašeho čerpadla. Roli hraje kromě jiného i sousedící povrch, okolní předměty, ale též přírodní podmínky, jako například směr větru. Ve zmíněných řadových zástavbách může docházet k odrazům zvukových vln od stěn domů, čímž lze zvýšit zvukovou intenzitu tepelných čerpadel.

Pro montáž tepelného čerpadla do 20 kW není nutné stavební povolení, postačí územní souhlas stavebního úřadu. Ten ale k jeho získání může vyžadovat akustickou studii, která prozkoumá vliv hlučnosti tepelného čerpadla na okolí. Studii vyhotovují odborníci v oblasti akustiky, případně pracovníci krajské hygieny – studie stojí 7–10 tisíc Kč.

Decibely sem, decibely tam

Klíčovou fyzikální jednotkou je v tomto případě decibel. Každé čerpadlo má ve specifikaci uvedeny dva údaje. Hodnota Lp (hladina akustického tlaku) udává zvuk čerpadla v ideálním prostředí. To samozřejmě nastává jen vzácně, a proto je směrodatná spíše hodnota hladiny akustického výkonu (Lw), přičemž se udává při minimálním a maximálním chodu čerpadla.

Hlučnost čerpadla přímo souvisí s umístěním v prostoru a hlavně s jeho technologickým zpracováním a kvalitou. Nejlepší čerpadla vzduch-voda mají hlučnost cca 35 dB, což je zvuk/hluk budíku slyšitelný ze vzdálenosti 3 metrů.

tepelná čerpadla, tepelné čerpadlo vzduch - voda, vzduch - vzduch, cena, země – voda, hluk, znížení hluku

Prevence hlučnosti při umisťování čerpadla

Venkovní jednotku s ventilátorem neumisťujeme pod okna obytných místností či ložnice a zároveň není vhodné ji stavět do rohu. V rohu se jednak zvýší hlučnost, zhorší se průtok vzduchu a analogicky se též zhorší účinnost. Prozíravé je též nemontovat venkovní jednotky před okna sousedních domů.

Tipy pro odhlučnění již hlučného čerpadla

  • Pro absorpci vibrací lze mezi tepelná čerpadla a kovové/betonové konstrukce umístit gumové silentbloky, s jejichž užitím lze dát venkovní jednotku i na rovnou střechu. Aby se však vibrace nešířily přímo do domu, je třeba ji umístit mimo hlavní konstrukci. A pokud nasměrujete venkovní jednotku horizontálně, půjde hluk přímo do nebe.
  • Hlučnost též snížíte vhodnou optimalizací okolí venkovní jednotky. Když například umístíte traviny a křoviny v jejím okolí či použijete stavební překážky, jako jsou zídky či palisády. Posloužit ale mohou i plechové kryty, jež nasměrují proud vzduchu do země.

Potřebujete probrat hlučnost čerpadla? Ozvěte se nám

Nejlepší je domlouvat se v případě, že čerpadlo ještě nemáte nainstalované. Poradíme vybrat čerpadlo samotné, jeho nejlepší možné umístění a případně další doplňující řešení, které sníží jeho hlučnost. Pokud ho ale již máte – nevěste hlavu, uvidíme, co se dá dělat.

Další články

Jaká je reálná roční spotřeba tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Pokud jde pouze o spotřebu elektřiny, musíme mít na paměti, že celkový tepelný výstup čerpadla vytváří ⅓ elektrické energie a ⅔ energie odebírané z okolního prostředí. Celkové vyrobené teplo se dále může používat k vytápění domácnosti od podlahového vytápění až třeba k radiátorům, lze též samozřejmě ohřívat vodu a v létě pohodlně klimatizovat. Pojďte se s námi podívat na spotřebu tepelného čerpadla v rámci ročního cyklu.

6.7.2022 5 min
Co udělat pro nejlepší zapojení akumulační nádrže Tepelné čerpadlo

Akumulační nádrž vám pomůže zefektivnit hospodaření s teplem. Ukládá získané teplo na později bez nutnosti provozu hlavního tepelného zdroje. Hodí se na vytápění domácností i firem. Její zapojování doporučujeme provádět specialisty, nicméně se vám pokusíme nabídnout pár rad, pokud byste si chtěli s akumulační nádrží poradit sami.

3.7.2022 5 min
Zvýšení životnosti tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Cena tepelného čerpadla představuje nemalou položku v rozpočtu každé stavby či rekonstrukce. Proto je vhodné se ptát i po životnosti čerpadla. Životnost čerpadla, jak si ukážeme v tomto článku, je však možné vhodným zacházením a respektováním určitých zásad prodloužit. Pojďme se na to spolu podívat.

5.7.2022 5 min
Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo

Tak velký a energeticky náročný projekt, jako je tepelné čerpadlo, není možné efektivně realizovat bez použití výhodné dvoutarifní sazby D57d. Značka ideál je, podaří-li se čerpadlo zafinancovat z kotlíkové dotace, či dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze získat výraznou úsporu pro celou inovaci řešení vašeho vytápění. Pojďte se s námi podívat na tarif i na to, zda ještě existuje noční proud.

7.7.2022 5 min
Reálný příklad účinnosti tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla mají na rozdíl od ostatních typů vytápění (elektrokotle, kotle na tuhá paliva či plynové kotle) jednu přímo obří výhodu. Jejich motory, nebo chcete-li kompresory, nevyrábí samy veškeré teplo. Většina vyrobeného tepla je odebrána z okolního vzduchu, země, případně vody. Z toho vychází několikanásobně větší účinnost čerpadel oproti výše zmíněným kotlům – tato účinnosti může dosáhnout až 187 %. Podívejte se s námi na reálný příklad účinnosti čerpadla.

8.7.2022 5 min