Home Blog Novinky ze světa vytápění Nepropásněte svoji kotlíkovou dotaci – víme jak ji získat v roce 2022, a pomůžeme vám s ní
Dotace

Nepropásněte svoji kotlíkovou dotaci – víme jak ji získat v roce 2022, a pomůžeme vám s ní

30.6.2022 5 min

Již od letošního září začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, jež nesplňují parametry alespoň 3. emisní třídy. Pokud jste domácnost s nízkými příjmy, případně vás problematika zajímá, pojďte se s námi podívat na možnosti a podmínky kotlíkové dotace.

Nárok na příspěvek na nový tepelný zdroj mají primárně vlastníci rodinných domů. Na dotaci však mohou dosáhnout i majitelé bytového domu o maximálně třech bytových jednotkách či například zemědělské usedlosti alespoň částečně určenou k bydlení.

Nemáte našetřené peníze? Nevadí, kraje mají povinnost poskytnout vám zálohu ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude doplacena zbylá částka dotace.

Typy podporovaných zdrojů tepla pro kotlíkovou dotaci

Zásadním předpokladem získání dotace je fakt, že hlavním zdrojem vytápění vaší nemovitosti musí být nově kotel na biomasu, elektrická či plynová čerpadla nebo plynový kondenzační kotel. Zároveň však tato topná tělesa musí splňovat níže uvedené emisní parametry:

 • kotel na biomasu s energetickou třídou alespoň A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189

 • elektrická a plynová tepelná čerpadla s energetickou třídou alespoň A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013

 • plynový kondenzační kotel s energetickou třídou alespoň A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

Pokud jde o plynové kondenzační kotle, bude vám u nich úhrada výdajů garantována jen tehdy, že jste již jejich výměnu realizovali, případně máte na jejich pořízení vystavenou závaznou objednávku od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Pro usnadnění výběru lze postupovat podle obsáhlého seznamu výrobků a technologií, ze kterého můžete vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

elektrokotel, kotel, dotace na kotel, kotlikova dotace

Příběh kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace odstartovaly v roce 2015 a patří jednoznačně mezi nejúspěšnější dotační programy pro české domácnosti. Během prvních třech výzev s celkovou bylo přijato 120 000 žádostí, vyměněno bezmála 100 000 kotlů a vyplaceno přes 11 mld. Kč. Stále však platí, že dotaci řešíte se svým příslušným krajským úřadem. K tomu můžete využít tento kontakt na váš krajský úřad, přičemž naleznete odpovědi na nejčastější dotazy.

Kdo tvoří domácnost s nízkými příjmy?

Dotace cílí na domácnosti s nízkými příjmy, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři. Je na ni určeno 5 miliard Kč, což jsou náklady přibližně na vyměnění 50 000 kotlů. Díky dotaci bude uhrazeno 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude spuštěn přes krajské úřady na konci jara 2022.

A kdo spadá do domácností s nižším příjmem? Pokud v dané domácnosti výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč – tedy 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. Děti a studenti do 26 let včetně se do výpočtu průměrného příjmu nezapočítávají. Domácnosti starobních důchodců dosáhnou na dotaci automaticky. Přičemž platí, že je možné zpětně proplatit výměnu kotle, jež proběhla nejdříve 1. ledna 2021.

porovnání, cena - tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, plynový kotel

Limity pro dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy. Zdroj: SFŽP ČR

V rámci dotace je možné proplatit kromě kotle či čerpadla stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty. Dále pak rekonstrukci otopné soustavy, akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou dokumentaci.

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení žádosti

 • formulář žádosti o podporu

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

 • doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných ČSSZ nebo Úřady práce ČR)

 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí

 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu

 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření

 • další přílohy definované příslušným krajem<

Po výměně kotle se ještě dokládá

 • fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla

 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu

 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

 • kopie zprávy o montáži

 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

 • kopie faktur/daňových dokladů

 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

S námi budete mít získání dotace takřka bez práce. Poradíme vám i s výběrem vhodného kotle. Rádi vám se vším bezplatně a nezávazně poradíme. V případě zájmu se na nás obraťte zde.

Další články

Jaká je reálná roční spotřeba tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Pokud jde pouze o spotřebu elektřiny, musíme mít na paměti, že celkový tepelný výstup čerpadla vytváří ⅓ elektrické energie a ⅔ energie odebírané z okolního prostředí. Celkové vyrobené teplo se dále může používat k vytápění domácnosti od podlahového vytápění až třeba k radiátorům, lze též samozřejmě ohřívat vodu a v létě pohodlně klimatizovat. Pojďte se s námi podívat na spotřebu tepelného čerpadla v rámci ročního cyklu.

6.7.2022 5 min
Ideální teplota vody v podlahovém topení Podlahové vytápění

Je skvělé topit od podlahy a chodit doma bosý po podlaze, která nestudí. Proč neřešit teplo vašeho domova nadčasově? Pojďte se s námi podívat na důležité detaily týkající se realizace podlahového topení.

29.6.2022 5 min
Příspěvek státu na kotel? To je Nová zelená úsporám 2022 Dotace

Dobře víte, že v září 2022 začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo? Pokud váš kotel nesplňuje potřebné parametry, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Přitom však obdobnou částku můžete získat ve formě dotace od státu. Pojďte se s námi podívat na možnosti a podmínky ojedinělé dotace Nová zelená úsporám.

1.7.2022 5 min
Obnovitelné zdroje energie: stručně a přehledně Ostatní vytápění

Podíl elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů v ČR neustále stoupá. Ještě v roce 2005 byl podíl obnovitelných zdrojů 4,4 %, přičemž už v roce 2014 činil objem obnovitelných zdrojů již 13 % a v roce 2020 dokonce 17,5 %. Pojďte se s námi podívat na aktuální možnosti obnovitelných zdrojů, ať už z pohledu naší země či jednotlivých domácností.

2.7.2022 5 min
Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo

Tak velký a energeticky náročný projekt, jako je tepelné čerpadlo, není možné efektivně realizovat bez použití výhodné dvoutarifní sazby D57d. Značka ideál je, podaří-li se čerpadlo zafinancovat z kotlíkové dotace, či dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze získat výraznou úsporu pro celou inovaci řešení vašeho vytápění. Pojďte se s námi podívat na tarif i na to, zda ještě existuje noční proud.

7.7.2022 5 min