Home Blog Novinky ze světa vytápění Příspěvek státu na kotel? To je Nová zelená úsporám 2022
Dotace

Příspěvek státu na kotel? To je Nová zelená úsporám 2022

1.7.2022 5 min

Dobře víte, že v září 2022 začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo? Pokud váš kotel nesplňuje potřebné parametry, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Přitom však obdobnou částku můžete získat ve formě dotace od státu. Pojďte se s námi podívat na možnosti a podmínky ojedinělé dotace Nová zelená úsporám.

Nárok na příspěvek na nový tepelný zdroj mají primárně vlastníci rodinných domů. Na dotaci však mohou dosáhnout i majitelé bytového domu o maximálně třech bytových jednotkách či například zemědělské usedlosti alespoň částečně určené k bydlení. Přitom je ale dobré podívat se na celou nabídku Nové zelené úsporám, nabízí totiž mnohem více než „pouze" nový a ekologický zdroj tepla.

Zásadním předpokladem získání dotace pak je fakt, že hlavním zdrojem vytápění vaší nemovitosti musí být kotel na biomasu, elektrická či plynová čerpadla nebo plynový kondenzační kotel. Zároveň však tato topná tělesa musí splňovat níže uvedené emisní parametry.

Typy dotačně podporovaných zdrojů tepla

 • kotle na biomasu včetně akumulační nádrže, případně se samočinnou dodávkou paliva (s energetickou třídou A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva je povinná instalace akumulační nádrže)
 • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné se třídou A+; s teplovodním výměníkem se třídou A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (s energetickou třídou alespoň A++)
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (s energetickou třídou v režimu vytápění alespoň A++)
 • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
 • plynové kondenzační kotle (s energetickou třídou alespoň A) – pouze pro žádosti podané a zrealizované či uhrazené do 30. 4. 2022
 • napojení na soustavu zásobování teplem
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy


Pokud jde o plynové kondenzační kotle, bude vám u nich úhrada výdajů garantována jen tehdy, pokud jste již jejich výměnu realizovali, případně máte na jejich pořízení vystavenou závaznou objednávku od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Pro usnadnění výběru lze postupovat podle obsáhlého seznamu výrobků a technologií, ze kterého můžete vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

Příběh dotačního programu Nová zelená úsporám

V roce 2009 vznikl program Zelená úsporám, který odstartoval Státní fond životního prostředí – a v roce 2013 se přetransformoval do programu Nová zelená úsporám. Tento program vždy reflektoval aktuální trendy v oblasti udržitelného ekologického života domácností, ať už to jsou plastová okna, ohřev vody solárními panely, dešťové vody pro splachování apod. Pokud chcete detailnější informace k čerpání dotací, na webu programu naleznete, jak na to.

Kdo má nárok na čerpání Nové zelené úsporám v oblasti kotlů?

O čerpání dotace může žádat každá domácnost, která potřebuje obměnit svůj tepelný zdroj. Dotační program Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 miliardy Kč, což je prostor na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti je možné podávat přes dotační web Nová zelená úsporám a v tomto případě dotace činí až 50 procent způsobilých výdajů. Potřebujete k tomu více detailních informací? Jsou zde.

Příspěvek státu na kotel, Nová zelená úsporám 2022, dotace

Limity pro dotaci pro ostatní domácnosti. Zdroj: SFŽP ČR

V rámci dotace je možné zahrnout nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám žadatel získá bonus.

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po výměně kotle se navíc ještě dokládá

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zpráva o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Víme, jak je těžké se zorientovat ve všech formálních náležitostech dotace nemluvě o rozmanité škále tepelných řešení, kterých se to týká. Proto vám se vším rádi bezplatně a nezávazně poradíme. V případě zájmu se na nás obraťte zde

Další články

Jaká je reálná roční spotřeba tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Pokud jde pouze o spotřebu elektřiny, musíme mít na paměti, že celkový tepelný výstup čerpadla vytváří ⅓ elektrické energie a ⅔ energie odebírané z okolního prostředí. Celkové vyrobené teplo se dále může používat k vytápění domácnosti od podlahového vytápění až třeba k radiátorům, lze též samozřejmě ohřívat vodu a v létě pohodlně klimatizovat. Pojďte se s námi podívat na spotřebu tepelného čerpadla v rámci ročního cyklu.

6.7.2022 5 min
Nepropásněte svoji kotlíkovou dotaci – víme jak ji získat v roce 2022, a pomůžeme vám s ní Dotace

Již od letošního září začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, jež nesplňují parametry alespoň 3. emisní třídy. Pokud jste domácnost s nízkými příjmy, případně vás problematika zajímá, pojďte se s námi podívat na možnosti a podmínky kotlíkové dotace.

30.6.2022 5 min
Obnovitelné zdroje energie: stručně a přehledně Ostatní vytápění

Podíl elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů v ČR neustále stoupá. Ještě v roce 2005 byl podíl obnovitelných zdrojů 4,4 %, přičemž už v roce 2014 činil objem obnovitelných zdrojů již 13 % a v roce 2020 dokonce 17,5 %. Pojďte se s námi podívat na aktuální možnosti obnovitelných zdrojů, ať už z pohledu naší země či jednotlivých domácností.

2.7.2022 5 min
Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo

Tak velký a energeticky náročný projekt, jako je tepelné čerpadlo, není možné efektivně realizovat bez použití výhodné dvoutarifní sazby D57d. Značka ideál je, podaří-li se čerpadlo zafinancovat z kotlíkové dotace, či dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze získat výraznou úsporu pro celou inovaci řešení vašeho vytápění. Pojďte se s námi podívat na tarif i na to, zda ještě existuje noční proud.

7.7.2022 5 min