Home Blog Novinky ze světa vytápění Co je tepelné čerpadlo, jak funguje a který typ je pro vás nejvhodnější?
Tepelné čerpadlo

Co je tepelné čerpadlo, jak funguje a který typ je pro vás nejvhodnější?

10

Tepelné čerpadla jsou zařízení, které využívají fyzikální principy k přemístění tepla z jednoho místa na druhé. Jedná se o účinný a ekologický způsob a alternativu k tradičním způsobům vytápění, který zároveň přispívá k snižování emisí skleníkových plynů.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř hlavních částí:

 • kompresoru,
 • kondenzátoru,
 • expanzního ventilu,
 • výparníku.

Právě díky těmto komponentům může tepelné čerpadlo získávat teplo z okolí a převádět ho na užitečné teplo pro vytápění.

Princip tepelného čerpadla je tedy založen na cyklu kondenzace a výparu. Čerpadlo odebírá teplo z prostředí (vzduchu, zemi nebo vodě) pomocí pracovní látky, která se v důsledku toho odpaří. Poté je tato látka stlačena, což vede k jejímu zahřátí a kondenzaci. Uvolněné teplo je poté využito pro vytápění.

Princip tepelného čerpadla

Princip fungování tepelného čerpadla je založen na fyzikálních zákonech termodynamiky.

 • Odsávání tepla: Tepelné čerpadlo začíná svůj cyklus odsáváním tepla z vnějšího prostředí (vzduchu, země nebo vody). I když může být venku chladno, stále je v tomto prostředí určité množství tepla, které lze využít.
 • Přeměna tepla na chladivo: Teplo je přeneseno do chladiva, které je v tepelném čerpadle. Teplo zvyšuje teplotu chladiva a přemění ho na plyn.
 • Kompresi: Plynové chladivo je pak komprimováno pomocí kompresoru. Když je plyn komprimován, jeho teplota stoupá.
 • Přenos tepla do interiéru: Toto horké chladivo pak prochází výměníkem tepla, kde předává své teplo do topného systému budovy.
 • Chladicí proces: Konečně, chladivo, které nyní ztratilo své teplo a je chladné, se rozšíří a vrátí se zpět do plynného stavu. Tento proces se pak opakuje.

Typy tepelných čerpadel

typy tepelných čerpadel - čerpadlo vzduch-voda pro rodinný dům

 

Existují tři hlavní typy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá teplo z venkovního vzduchu a předává ho vodě v topném systému.
 • Tepelné čerpadlo voda-voda odebírá teplo z podzemní vody a stejným způsobem jej předává topnému systému.
 • Tepelné čerpadlo země-voda funguje na podobném principu, ale odebírá teplo ze země.

Zařadit sem můžeme také tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch přímo uvnitř budovy. Ohřívá jej bez prostřednictví topného systému a díky tomu má vyšší topný faktor než ostatní typy čerpadel.

Jaké tepelné čerpadlo je vhodné a proč?

Volba vhodného tepelného čerpadla závisí na několika faktorech, včetně klimatických podmínek, typu budovy, možnosti instalace a rozpočtu.

 • Vzduch-voda čerpadla jsou obecně levnější a snadněji se instalují, ale mohou být méně účinné v chladných klimatických podmínkách.
 • Země-voda, vzduch-vzduch a voda-voda čerpadla jsou dražší a jejich instalace je náročnější, ale mohou poskytnout vyšší účinnost a stabilnější výkon v různých klimatických podmínkách.

Náklady na tepelné čerpadlo

Náklady na tepelné čerpadlo se liší podle typu čerpadla, velikosti budovy a dalších faktorů. Vzduch-voda čerpadla obvykle stojí od 100 000 do 300 000 Kč, zatímco země-voda a voda-voda čerpadla mohou stát od 300 000 do 800 000 Kč. Tyto náklady zahrnují instalaci a mohou být částečně pokryty prostřednictvím dotací.

Dotace

Nová zelená úsporam

Program Nová zelená úsporám je iniciativa české vlády zaměřená na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. Tepelná čerpadla jsou jedním z technologií, které tento program podporuje, a majitelé nemovitostí mohou získat finanční podporu na jejich instalaci.

Na co myslet před koupí tepelného čerpadla

Výběr správného tepelného čerpadla může být komplikovaným procesem, který zahrnuje hodnocení řady různých faktorů. Při rozhodování je důležité zvážit klimatické podmínky ve vaší oblasti, typ a velikost vaší nemovitosti, vaše tepelné potřeby a rozpočet.

Pokud jste v oblasti s mírným klimatem a máte omezený rozpočet, tepelné čerpadlo vzduch-voda může být vhodnou volbou. Na druhou stranu, pokud žijete v chladnějším klimatu a máte větší rozpočet, čerpadlo země-vodavzduch-vzduch nebo voda-voda může být efektivnější a ekonomičtější v dlouhodobém horizontu.

Topný faktor

Topný faktor, také známý jako COP (Coefficient of Performance), je důležitým ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla. Jednoduše řečeno, topný faktor je poměr mezi množstvím vytvořeného tepla a množstvím spotřebované energie.

Topný faktor je základním měřítkem toho, jak efektivně tepelné čerpadlo přeměňuje energii (většinou elektrickou) na teplo. Například, pokud má tepelné čerpadlo topný faktor 3, znamená to, že za každou jednotku spotřebované energie vytváří tři jednotky tepla.

Je důležité poznamenat, že topný faktor se může měnit v závislosti na různých faktorech, jako jsou venkovní teplota, teplota vody v topném systému a nastavení systému. Všeobecně platí, že vyšší topný faktor znamená vyšší účinnost čerpadla.

Vyšší topný faktor = vyšší účinnost čerpadla

Které parametry sledovat při výběru čerpadla

 tepelné čerpadlo v zimě - účinnost, COP, EER, SCOP, SEER, topný faktor

COP (Coefficient of Performance) a (Energy Efficiency Ratio) jsou hodnoty, které ukazují účinnost tepelného čerpadla při daných podmínkách. Vyšší hodnoty znamenají vyšší účinnost.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) a SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) jsou hodnoty, které ukazují průměrnou sezónní účinnost tepelného čerpadla. Tyto hodnoty berou v úvahu kolísání teplot během různých ročních období.

Naše nabídka

Jestliže zvažujete instalaci tepelného čerpadla, pravděpodobně jste narazili na několik značek, které se zdají být preferovanou volbou. Ale jak se liší? A která z nich je nejlepší pro vaše potřeby? V naší nabídce máme čtyři populární značky tepelných čerpadel: Nibe, Vaillant, Alpha Innotec a Gree.

Nibe

Nibe je švédská značka se silnou přítomností v oblasti tepelných čerpadel. Nabízejí širokou škálu modelů, včetně vzduch-voda a země-voda čerpadel.

Nibe je známé pro své inovativní technologie, jako je například inteligentní řídicí systém, který optimalizuje výkon čerpadla podle aktuálních požadavků na teplotu. Navíc, Nibe čerpadla jsou vysoce energeticky účinná, s vysokými hodnotami COP a SCOP.

Vaillant

Vaillant je německá společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vytápění. Jejich tepelná čerpadla jsou ceněna pro svou kvalitu, spolehlivost a efektivitu.

Vyznačují se vysokou účinností a nízkou hlučností. Vaillant také nabízí inteligentní řízení, které umožňuje uživatelům sledovat a řídit své čerpadlo na dálku.

Alpha Innotec

Alpha Innotec je další německý výrobce tepelných čerpadel. Jejich produkty jsou známé pro svou inovativní technologii, efektivitu a dlouhou životnost.

Také se zaměřují na snižování hlučnosti a optimalizaci výkonu při nízkých teplotách.

Gree

Gree je globální společnost se sídlem v Číně, která je jedním z největších výrobců vzduchových čerpadel na světě. Jejich čerpadla jsou cenově dostupná, ale stále nabízejí solidní výkon a spolehlivost.

Gree nabízí hlavně vzduch-voda čerpadla. Jsou známé pro svou energetickou efektivitu, uživatelskou přívětivost a širokou škálu funkcí, jako je například wifi ovládání.

Poraďte se s odborníky

tepelná čerpadla země-voda Vaillant

 

Vždy se poraďte s odborníkem, který může provést podrobnou analýzu vaší situace a doporučit nejlepší řešení. A nezapomeňte zvážit možnost získání finanční podpory prostřednictvím dotace na čerpadlo Nová zelená úsporám, který může významně snížit náklady na instalaci tepelného čerpadla.

Další články

Jaká je reálná roční spotřeba tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Pokud jde pouze o spotřebu elektřiny, musíme mít na paměti, že celkový tepelný výstup čerpadla vytváří ⅓ elektrické energie a ⅔ energie odebírané z okolního prostředí. Celkové vyrobené teplo se dále může používat k vytápění domácnosti od podlahového vytápění až třeba k radiátorům, lze též samozřejmě ohřívat vodu a v létě pohodlně klimatizovat. Pojďte se s námi podívat na spotřebu tepelného čerpadla v rámci ročního cyklu.

6.7.2022 5 min
Jak minimalizovat hluk tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je nesmírně užitečný pomocník. V určitých případech však může (obzvláště v řadové zástavbě) způsobit nevoli sousedů – především pokud je jeho hlučnost větší, než velí dobré mravy či akustické normy. V našem textu vás uvedeme do světa hlučnosti čerpadel a nabídneme pár tipů na prevenci či přímo řešení této problematiky.

4.7.2022 5 min
Zvýšení životnosti tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Cena tepelného čerpadla představuje nemalou položku v rozpočtu každé stavby či rekonstrukce. Proto je vhodné se ptát i po životnosti čerpadla. Životnost čerpadla, jak si ukážeme v tomto článku, je však možné vhodným zacházením a respektováním určitých zásad prodloužit. Pojďme se na to spolu podívat.

5.7.2022 5 min
Distribuční sazba a tarif pro tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo

Tak velký a energeticky náročný projekt, jako je tepelné čerpadlo, není možné efektivně realizovat bez použití výhodné dvoutarifní sazby D57d. Značka ideál je, podaří-li se čerpadlo zafinancovat z kotlíkové dotace, či dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze získat výraznou úsporu pro celou inovaci řešení vašeho vytápění. Pojďte se s námi podívat na tarif i na to, zda ještě existuje noční proud.

7.7.2022 5 min
Reálný příklad účinnosti tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla mají na rozdíl od ostatních typů vytápění (elektrokotle, kotle na tuhá paliva či plynové kotle) jednu přímo obří výhodu. Jejich motory, nebo chcete-li kompresory, nevyrábí samy veškeré teplo. Většina vyrobeného tepla je odebrána z okolního vzduchu, země, případně vody. Z toho vychází několikanásobně větší účinnost čerpadel oproti výše zmíněným kotlům – tato účinnosti může dosáhnout až 187 %. Podívejte se s námi na reálný příklad účinnosti čerpadla.

8.7.2022 5 min